Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2010

H ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι.

Η Διοίκηση της COSMOTE έθεσε σε εφαρμογή και φέτος το Σύστημα Αξιολόγησης Προσωπικού που μονομερώς έχει αποφασίσει και εφαρμόζει εδώ και πολλά χρόνια. Ένα σύστημα αξιολόγησης που είναι ξεκάθαρο πια ότι σαν στόχο έχει την τιμωρία των συναδέλφων και όχι την ανάπτυξη τους.

Είναι απόφασή μας, στο διεκδικητικό πλαίσιο για διαπραγμάτευση υπογραφής νέου Γενικού Κανονισμού Προσωπικού, να θέσουμε και το ζήτημα του Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού.
Στην πρόταση μας στο άρθρο 14 αναφέρουμε το εξής:

Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει συστήματος, που καθορίζεται εκάστοτε από την Εταιρία και το αντιπροσωπευτικότερο σωματείο ανάλογα με τις επιχειρηματικές συνθήκες και ανάγκες και ανάλογα με την κατηγορία προσωπικού στην οποία βρίσκεται ο εργαζόμενος και αποβλέπει στην αξιολόγηση των επαγγελματικών δυνατοτήτων και ικανοτήτων του και στην έρευνα επίτευξης των τεθέντων επαγγελματικών στόχων και - μέσω των ανωτέρω - στην ανάπτυξη των επαγγελματικών του ικανοτήτων.

Μέχρι επίτευξης κοινά αποδεκτού Συστήματος Αξιολόγησης, κάθε αποτέλεσμα του Αξιολόγιου που η Διοίκηση μονομερώς επιχειρεί να εφαρμόσει, δεν είναι αποδεκτό από την πλευρά μας.

1.ΚΑΛΟΥΜΕ τη Διοίκηση, έστω και αυτή την στιγμή να αποσύρει τις μονομερείς αποφάσεις της. Να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου για όλα τα εκκρεμεί θεσμικά ζητήματα και να συμβάλει στο να μην υπάρχει και φέτος άλλο ένα ξεπέρασμα εσωστρέφειας που μόνο κακό κάνει στην επιχείρηση σ’ αυτή τη χρονική περίοδο.

2.ΚΑΛΟΥΜΕ όλα τα μέλη του Συλλόγου, αρνούμενοι να αποδεχτούν αυτό το Σύστημα Αξιολόγησης, να προβούν σε ενστάσεις αν οι αξιολογητές τους έχουν διαφορετική άποψη, μέχρι η Διοίκηση να αποδεχθεί ότι το Σύστημα Αξιολόγησης θα είναι αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης-συμφωνίας με το Συνδικαλιστικό Κίνημα του χώρου.

Η έμπρακτη κατάργηση του Αξιολογίου, είναι η καλύτερη απάντηση όλων μας, στην αδιαλλαξία της Διοίκησης της COSMOTE!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: