Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2009

ΝΑ ΠΑΡΑΙΤΗΘΕΙ ΤΩΡΑ…

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι, 

Η μετακίνηση της εκλεγμένης στο Δ.Σ του Σωματείου μας, Κατερίνας Γκινοπούλου από τη Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών στη Δ/νση Λογιστικών Υπηρεσιών, εγείρει σημαντικά ηθικά θέματα καθώς και ερωτήματα.

 Εκλέχτηκε, διακηρύσσοντας την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας στην Δ/νση Εξυπηρέτησης Πελατών αλλά από ό,τι φαίνεται στην πορεία αναθεώρησε, προωθώντας το δικό της συμφέρον και παραγκωνίζοντας τον σκοπό για τον οποίον οι συνάδελφοι μας την τίμησαν με τη ψήφο τους.

Όφειλε, να υπερασπιστεί τις διεκδικήσεις όλων των συναδέλφων που προσβλέπουν, χρόνια τώρα, στην αναγνώριση της προσφοράς τους, μέσα από ένα σύστημα εσωτερικών μετακινήσεων που να αναγνωρίζει τις ανάγκες των ανθρώπων της εταιρείας.

Όφειλε αν μη τι άλλο, να σεβαστεί τη συνδικαλιστική ιδιότητα της και να τιμήσει το θεσμό που εκπροσωπεί.

 Όφειλε, όμως, το ίδιο και η παράταξη της ΑΚΕ στην οποία ανήκει, όπως και ο επικεφαλής της, Β. Κατσαρός, να καταδικάσουν πριν από όλους το γεγονός αυτό, που θέτει σε κίνδυνο το όφελος των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

 Η Προοδευτική Δύναμη Εργαζομένων Cosmote  δεν θα επιτρέψει να ευδοκιμήσει κανένα «προϊόν συνδιαλλαγής» σε βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων και απαιτεί:

 Ö        Την παραίτηση της Κας Γκινοπούλου από το Δ.Σ του Σωματείου.

 Ö        Τη θέση πάνω στο ζήτημα αυτό των εκπροσώπων της ΑΚΕ.

 Ö        Την άμεση προώθηση όλων των διεκδικήσεων που αποφασίστηκαν στην τελευταία Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων.